Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

76,4% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Menu

Co jsou akcie?

Akcie jsou podíly, na které je rozděleno vlastnictví společnosti. Ti, kteří vlastní akcie, se nazývají akcionáři neboli podílníci. Vlastnictví akcií opravňuje akcionáře k části aktiv a výnosů společnosti (úměrně počtu vlastněných akcií). Akcie se obvykle obchodují na akciových trzích.

Společnosti veřejně nabízejí a vydávají akcie, aby získaly peníze na investice do svého podnikání a zajistily si růst. Na druhé straně investoři kupují akcie, aby se pokusili vydělat peníze a diverzifikovat své investice. Ceny akcií kolísají, čímž se hodnota společnosti zvyšuje nebo snižuje.

Obchodování s akciemi zahrnuje nákup a prodej akcií a jiných cenných papírů prostřednictvím burzy cenných papírů nebo na volném trhu (OTC), za poplatek nebo provizi.

K obchodování s akciemi se jednotliví investoři obvykle obracejí na makléře (v dnešní době je to často online broker), kteří obchody provádějí jejich jménem.

CFD na akcie, oproti běžným akciím, vám neposkytuje vlastnické právo k akciím. Místo toho jsou CFD spekulacemi na budoucím směr vývoje cen podkladových akcií. Smlouvy o rozdílu vám umožní vypořádat se s cenovým rozdílem mezi otevřenou a uzavřenou sazbou. Obchodníci s CFD proto nemají nárok na vlastnická ani hlasovací práva.

Jak smlouvy o rozdílu, tak obchodování s akciemi, nabízejí způsoby, jak využít pohybu cen na finančních trzích, a obě mohou být součástí vašeho portfolia.

Oblak slov s oblíbenými pojmy ze světa akcií.

Akciové trhy

Akcie se obvykle obchodují na burzách, které poskytují tržiště pro nákup a prodej akcií. Burzy cenných papírů sledují nabídku a poptávku po akciích každé korporace, z níž se odvozuje cena jednotlivých akcií. Níže nabízíme seznam největších burz a jejich tržní kapitalizaci z května 2019:

 • New York Stock Exchange - 23.21 bilionu dolarů.
 • NASDAQ Stock Exchange - 11,22 bilionu dolarů.
 • Tokyo Stock Exchange - 5,61 bilionu dolarů.
 • Shanghai Stock Exchange - 5,01 bilionu dolarů.
 • Hong Kong Stock Exchange - 4,31 bilionu dolarů.
 • Euronext - 4,27 bilionu dolarů.
 • London Stock Exchange - 3,97 bilionu dolarů.
 • Shenzhen Stock Exchange - 3,36 bilionu dolarů.
 • Toronto Stock Exchange - 2,22 bilionu dolarů.
 • Bombay Stock Exchange - 2,18 bilionu dolarů.

Každá burza má svůj vlastní seznam požadavků, které musí korporace dodržovat, aby na ní mohly být kótovány. Požadavky obvykle souvisejí s počtem akcií, tržní kapitalizací a výdělky za posledních několik let.

Při zvažování, na které burze nabídnou své akcie, berou firmy v potaz různé faktory, např.

 • Sídlo korporace a burzy;
 • Typ burzy;
 • Náklady na kotaci a dodržení požadavků; a
 • Účetní zásady, které je třeba dodržet.

Burza, na které jsou akcie uvedeny, ovlivňuje hodiny, ve které jsou dané akcie obchodovány. Většina burz má pevný rozvrh s konkrétní dobou zahájení a ukončení obchodování, přizpůsobenou místním časům. Některé trhy nabízejí obchodování na trhu i mimo tuto dobu.

Nabídka a poptávka

Cenu akcií určuje nabídka a poptávka. Jak tyto pojmy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Důležité pojmy ze světa obchodování s akciemi

 • Výroční zpráva - Zpráva, která obsahuje informace o řízení společnosti a finanční situaci.
 • Ask - Nabídka. Cena, za kterou chce prodávající prodat své akcie.
 • Medvědí trh - Odkazuje na situaci, kdy ceny na akciovém trhu klesají.
 • Bid - Poptávka. Cena, kterou je kupující ochoten za platit za akcii.
 • Makléř - Osoba, která za poplatek zprostředkovává vaše transakce (nákupy).
 • Býčí trh - Odkazuje na situaci, kdy ceny na akciovém trhu rostou.
 • Dividenda - Část zisku, kterou společnost pravidelně vyplácí svým akcionářům.
 • Zpráva o výsledcích - Čtvrtletní výkaz, který podrobně popisuje zisky nebo ztráty společnosti.
 • Burza - Místo, na němž probíhá obchodování.
 • Počáteční veřejná nabídka (IPO) - První veřejná nabídka akcií společnosti veřejnosti.
 • Likvidita - Dostupný objem akcií k nákupu či prodeji.
 • Portfolio - Sbírka aktiv, které vlastní konkrétní investor.
 • Sektor - Skupina akcií společností ze stejného oboru či průmyslu.
 • Spread - Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou konkrétní akcie.
 • Symbol - Zkratka (obvykle jeden až čtyři znaky), která představuje konkrétní zásobu na trhu.
 • Volatilita - Rychlost, kterou se aktivum pohybuje v libovolném směru. Čím větší a rychlejší jsou výkyvy akcií, tím je volatilnější - a rizikovější -.
 • Objem - Množství akcií společnosti obchodované v určitém časovém období.

Jak můžete obchodovat CFD na akcie?

Plus500 nabízí alternativní způsob obchodování s akciemi prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). Obchodníci tak mohou využít pákového efektu k spekulacím na cenové pohyby akcií předních společností, aniž by ve skutečnosti museli investovat velké částky do podkladového cenného papíru. Využitím pákového efektu se zesílí veškeré zisky, ale také to znamená, že se násobí i ztráty. U některých poskytovatelů CFD to může znamenat ztrátu převyšující váš původní vklad. V souladu s požadavky FCA na regulaci společností obchodujících s CFD Plus500 nabízí ochranu před záporným zůstatkem, což znamená, že maximální částka, kterou riskujete, představuje zůstatek na vašem účtu.

Při obchodování s CFD na akcie můžete buď otevřít pozici BUY (KOUPIT) nebo SELL (PRODAT), v závislosti na tom, zda si myslíte, že cena akcií vzroste nebo poklesne. To vám dává možnost profitovat na rostoucích i klesajících trzích. Je však třeba si uvědomit, že CFD jsou složité nástroje a nesou vysoké riziko rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora