Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

76,4% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Menu

Sdílet obchodníe strategie

Ve světě obchodování jsou strategie klíčové pro zlepšení vašich šancí na zisk a způsob, jak potenciálně snížit vaše riziko. Dobrá obchodní strategie pro akcie bere v úvahu konkrétní akcie, které plánujete obchodovat, tržní podmínky a veškeré relevantní informace týkající se společnosti a odvětví. Kromě toho byste měli znát množství rizika, které jste ochotni podstoupit, a také znát své osobní potřeby a preference. Strategie by měly být pečlivě vytvořeny a testovány, aby se minimalizovala šance na ztrátu peněz.

Níže uvádíme nejčastější aktivní obchodní strategie, které můžete využít při obchodování s CFD prostřednictvím Plus500. Využijte je společně s našimi tipy pro obchodování na burze k vytvoření vlastních strategií. Strategie, které vytvoříte, musí vycházet z vašich vlastních preferencí, vašeho dostupného rizikového kapitálu, tolerance rizika, času, který můžete věnovat obchodování a vašich obchodních zkušeností.

Denní obchodování

Denní obchodování znamená otevření a uzavření pozice ve stejný obchodní den. Spoléhá se na krátkodobé pohyby na trhu. Vyžaduje důkladnou znalost obchodovaných akcií a obecného trhu, ke kterému tyto akcie patří. Denní obchodníci musí předpovídat pohyby cen aktiv na základě zpráv, výsledků, PR katastrof nebo úrokových sazeb. V zásadě může každá událost v konkrétní společnosti způsobit volatilitu a denní obchodníci se z ní snaží profitovat. Denní obchodování navíc vyžaduje znalost obecných trhů a toho, co je nutí k pohybu, jakož i dobré pochopení obecných nálad ovlivňujících trh. Navíc, protože denní obchodování se zaměřuje na rychlé pohyby, je nezbytné být neustále dostupný, sledovat dění a rychle jednat.

Mějte na paměti, že denní obchodování vyžaduje soustředění a spoustu práce. Je nezbytné znát a chápat trh, akcie, se kterými chcete obchodovat, a jakýkoli graf nebo analytický nástroj, který se používá. Pokud plánujete jednodenní obchodování, ujistěte se, že máte přístup k několika renomovaným zpravodajským zdrojům a že jste dobře obeznámeni s různými ukazateli, grafy a kreslícími nástroji, které máte k dispozici.

Poziční obchodování

Poziční obchodování je založeno na identifikaci trendů, aby bylo možné těžit z měnících se směrů trhu. Tento druh obchodování se soustředí na celkové pohyby cen. Obchodníci obvykle vstupují do obchodu, jakmile se trend usadí, a odcházejí, jakmile se trend změní. To může znamenat držení pozice po dobu několika dnů nebo několika měsíců. Poziční obchodníci obvykle umisťují méně obchodů, které jsou objemnější a hledají podstatné zisky v delším časovém období. Tento druh obchodování nevyžaduje úplné sledování, ale je důležité udržovat si přehled o tom, co se děje s příslušnými akciemi.

Při pozičním obchodování hraje velkou roli analýza (hlavně fundamentální, ale také technická), protože tvoří základ pro identifikaci trendů, které určí, na jakou pozici se má vstoupit nebo odejít a kdy. Klíčem je najít předvídatelné vzorce a trendy a akcie, které je vykazují.

Počítač zobrazující oblíbené akcie a jemný  ticker.

Swingové obchodování

Swing obchodování je strategie, při které držíte akcie po relativně krátkou dobu, dokud nedojde ke změně ceny (swingu, neboli zhoupnutí). K identifikaci modelů a trendů používá nástroje technické analýzy, jako jsou grafy a indikátory. Identifikace výkyvů cen vám umožní určit, kdy vstoupit a odejít z vašich obchodů, abyste chytili a projeli vlnu dříve, než dojde k jejímu zhroucení.

Pro strategii swingového obchodování je nejlepší zvolit akcie s vysokým obchodovaným objemem, protože u nichž s větší pravděpodobností bude docházet ke kolísání cen. Swingové obchodování se obvykle zaměřuje na menší ziskové marže na obchod, které však v součtu mohou být značnou částkou.

Vstup a ukončení obchodů

Rozhodování o tom, kdy vstoupit a kdy odejít z obchodu, je klíčovou součástí každé obchodní strategie a má zásadní vliv na výsledky obchodu. Cenový rozdíl od okamžiku, kdy vstoupíte do obchodu a kdy odejdete, je vaším ziskem/ztrátou.

Vstup do obchodu

Abyste věděli, kdy vstoupit do obchodu, je důležité analyzovat trh a pochopit, které faktory ovlivňují vývoj cen akcií v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Viz Co určuje cenu akcií pro více informací o faktorech ovlivňujících ceny akcií. Tyto znalosti vám pomohou určit nejvhodnější akcie pro obchodování a strategii, kterou máte použít.

Součástí vaší analýzy může být použití ukazatelů, které vám pomohou porozumět objemu, cenovým výkyvům a trendům a zvolit, kdy vstoupit do obchodu. U Plus500, pokud není vaším požadovaným vstupním bodem aktuální cena, můžete nastavit upozornění na cenu, aby vás systém informoval o tom, že akcie dosáhly určité sazby, nebo můžete nebo nastavit budoucí (čekající) příkaz, aby systém automaticky otevřel pozici při dosažení požadované ceny. Při nastavení budoucího příkazu mějte na paměti, že může dojít ke skluzu.

Odchod z obchodu

Obchod můžete obchod se zisky nebo ztrátami. Ačkoliv cílem každého investora je vždy vydělat peníze, ne všechny obchody budou ziskové. Musíte vědět, kdy je nejlepší vzít zisky, kdy je nechat obchod běžet dál a pokusit se získat více, a kdy je nejlepší realizovat ztráty.

Je důležité mít naplánovanou obchodní strategii a předem si být jist, při jakém druhu cenových pohybů hodláte opustit obchod; obecně vzato, pokud obchodujete s krátkodobými pozicemi, musíte být opatrnější a mít přesněji určené body exitu ke snížení rizika. Pozice můžete uzavřít ručně, nebo můžete nastavit příkazy k zastavení, které je za vás automaticky zavřou. Příkazy Stop Limit vám umožňují uzamknout zisky, zatímco příkazy Stop Loss omezí vaše ztráty. Můžete také nastavit příkaz trailing stop, který je dynamičtější a bude se pohybovat podle výkonnosti pozice.

Další faktory ke zvážení

Velikosti pozic

Velikost vašich pozic udává počet smluv, které v daném obchodě kupujete nebo prodáváte. Čím je pozice větší, tím více prostředků jste do ní investovali a tím vyšší je riziko. Pro retailové investory je důležitou radou, abyste na jednu pozici neriskovali více než 2% svého investičního kapitálu. Abyste mohli určit optimální velikost pozice, musíte také vědět, kolik peněz jste ochotni v každém obchodu riskovat. Poté můžete provést kalkulaci s ohledem na kapitál, který máte k dispozici k obchodování, a cenu akcií, o které máte zájem.

Řízení rizika

Nejprve musíte zvážit své finance a rozhodnout se, kolik kapitálu chcete investovat. Přednostně musíte použít prostředky, které jsou zbytné a které můžete postrádat v případě, že vaše obchody nepůjdou podle plánu. Musíte také vědět, kolik jste ochotni riskovat při každém obchodu a podle toho plánovat. Nezapomeňte, že CFD jsou složité nástroje a obnášejí vysoké riziko rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu.

Základem řízení rizik v obchodování je solidní a vyzkoušená obchodní strategie, která vyhovuje vašim potřebám, protože vám umožňuje maximalizovat potenciální zisky a může omezit rizika. Při obchodování s CFD na platformě Plus500 jsou k dispozicinástroje pro řízení rizika. Ty vám umožňují si lépe a přesněji stanovit body exitu, takže můžete obchodovat co nejvíce v souladu se svou analýzou a strategií.

Pro obchodníky je důležité před riskováním vlastních prostředků nejprve hodně trénovat. Obchodování v demo režimu vám umožní zvyknout si na obchodní platformu, kterou si vyberete, porozumět světu obchodování a otestovat své strategie. Vlastní kapitál byste měli začít riskovat teprve poté, co se začnete cítit dobře seznámeni se všemi aspekty obchodování.

Nástroje pro řízení rizika Plus500.

Ilustrativní ceny.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora