Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76,4% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

76,4% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Menu

Akciové sektory

Abyste mohli začít obchodovat s CFD na akcie, bylo by vhodné, abyste znali a chápali jednotlivé sektory ekonomiky, na něž je rozdělen akciový trh. Tyto sektory určují strukturu trhu a je důležité je brát v úvahu, protože průmyslová odvětví se často pohybují společně. Jejich znalost vám umožní hlubší pochopení toho, proč se skupiny akcií pohybují společně a kdy proto bude pravděpodobné, že jejich ceny budou kolísat. Níže jsou vysvětleny jednotlivé sektory:

Obrazovka obchodování s oblíbenými akciemi ve WebTraderu Plus500.

Ilustrativní ceny.

Technologické společnosti

Technologické společnosti se obvykle zaměřují na software, hardware nebo technologie související s technologiemi. Investice do technologických akcií za poslední dvě desetiletí získala na oblibě. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Facebook, Apple, Microsoft a Alphabet. Je důležité mít na paměti, že vzhledem k tomu, že technologický sektor je obvykle tvořen rychle rostoucími společnostmi, mohou být technologické akcie velmi volatilní.

Finanční společnosti

Finanční akcie zahrnují širokou škálu společností, jako jsou banky, pojišťovací makléři, společnosti zpracovávající platby, poskytovatelé hypotečních půjček a další. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Visa, Morgan Stanley a Bloomberg. Finanční společnosti jsou vázány na ekonomiku, takže poskytují způsob, jak obchodovat s obecnými tržními trendy. Díky svým stabilizačním mechanismům a úzké regulaci mají finanční akcie tendenci být méně aktivní, obecně jsou však považovány za solidní společnosti a dobré dlouhodobé investice.

Energetika

Pokud obchodujete s akciemi v energetickém sektoru, nakupujete či prodáváte akcie společností, které např. těží nebo produkují důležité komodity, jako jsou ropa, zemní plyn a elektřina. Energetickému sektoru dominují především velké ropné společnosti, jako jsou Royal Dutch Shell, BP a Exxon Mobil. Výkonnost akcií energetického sektoru obecně úzce souvisí s cenou ropy. Energetický sektor je relativně stabilní, ale někdy může docházet k extrémní volatilitě kvůli jeho citlivosti na geopolitické události.

Průmyslové firmy

Tento sektor tvoří např. stavebnictví, obranný průmysl, strojírenství a letecký průmysl. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří 3M, FedEx, Boeing a American Airlines. Hodnota těchto společností má tendenci se řídit vojenskými/obrannými operacemi a celkovou ekonomikou.

Zbytné spotřební zboží

Jedná se o společnosti, u nichž spotřebitelé utrácí své nadbytečné příjmy. Sektor zbytného spotřebního zboží zahrnuje maloobchodníky, oděvní společnosti, restaurace a poskytovatele služeb. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří McDonald’s, Nike, Gap a General Motors.

Základní spotřební zboží

Sektor základního spotřebního zboží tvoří společnosti, které vyrábějí základní produkty, jako jsou potraviny a nápoje, výrobky pro osobní potřebu a výrobky pro domácnost. Spotřebitelé považují tyto výrobky za nezbytné a pravidelně je nakupují. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive and Walmart. Toto odvětví má tendenci být relativně stabilní, protože zahrnuje společnosti, u kterých lidé budou i nadále nakupovat, a to i v době krize.

Distribuční společnosti

Toto odvětví se skládá ze společností, které poskytují služby, jako je voda, elektřina a plyn. Mají tendenci působit lokálně s malou nebo žádnou konkurencí. Vzhledem k tomu, že lidé tyto služby potřebují neustále, je sektor distribuce energetických služeb vnímán jako defenzivní akciový sektor.

Komunikace

Tento sektor tvoří mj. jiné telefonní společnosti, poskytovatelé internetového připojení a satelitní a bezdrátové společnosti. Mezi společnosti v tomto odvětví patří Netflix, Disney, Telefonica a Vodafone. Většina z těchto společností spoléhá na opakující se příjmy, takže mají předvídatelný příjem a jsou méně volatilní.

Zdravotnictví

Sektor zdravotnictví je tvořen nemocnicemi a dalšími poskytovateli zdravotní péče, zdravotnickými zařízeními a společnostmi se zdravotnickým zařízením a farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi. Lidé vždy potřebují lékařskou péči, ať už ve formě návštěvy lékaře nebo nemocnice, nebo jako farmaceutická léčiva a lékařské vybavení. Proto je tento sektor považován za stabilní. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Abbott, Medtronic, Johnson & Jonson a CVS Health.

Základní materiály

Společnosti v tomto odvětví poskytují ostatním společnostem suroviny, které potřebují k výrobě svých výrobků. Tyto společnosti objevují, vyvíjejí a zpracovávají suroviny, jako je ropa, dřevo, sklo nebo zlato. Základní materiály pak používají výrobci, stavební firmy, chemikálie a další společnosti k výrobě finálních produktů pro běžnou populaci. Toto odvětví úzce souvisí s hospodářskými cykly a má tendenci vzkvétat v době ekonomického růstu. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Chevron, Vulcan Materials a Nutrien.

Nemovitosti

Tento sektor se skládá z nemovitostních fondů, developerů, makléřů, realitních kanceláří, finančníků nebo veškerých společností spojených s realitním trhem (rezidenční, maloobchodní nebo průmyslová). Jedná se o společnosti odpovědné za výstavbu, provoz a nákup/prodej nemovitostí. K nejoblíbenějším akciím v tomto sektoru patří Re/Max, Simon Property Group a British Land. Tento sektor reaguje na změny úrokových sazeb, jakož i na obecné zhodnocení či znehodnocení nemovitostí.

Nejoblíbenější akcie na obrazovce telefonu.

Ilustrativní ceny.

Obchodování s akciovými sektory

Obecně lze říci, že byste měli investovat pouze do akcií vydávaných společnostmi, které působí v odvětví, kterému rozumíte, nebo do akcií, které znáte. Znalost akciových sektorů a faktorů, na které reagují, může být dobrým výchozím bodem k poznání trhu a výběru sektoru, ve kterém chcete obchodovat. Po výběru odvětví si můžete vybrat akcie, se kterými chcete obchodovat, a prozkoumat je, abyste jim porozuměli lépe.

Obchodní platformy, jako je platforma Plus500, nabízejí obchodníkům expozici vůči nejrůznějším akciím ze všech sektorů prostřednictvím smluv o rozdílu neboli CFD.

Závěrem

Znalost a porozumění akciovým sektorům může být klíčovým faktorem při výběru toho, s jakými akciemi byste měli obchodovat. Každý sektor je ovlivňován různými faktory a různými způsoby. Každý sektor má jinou úroveň rizika, volatilitu, objem obchodování a stabilitu. Sektory se tedy pohybují nahoru a dolů v různých časech a rychlostech. Měli byste analyzovat, která odvětví odpovídají vašim osobním obchodním preferencím a cílům. Pak byste měli provést svůj vlastní, rozsáhlejší výzkum, než se rozhodnete obchodovat s akciemi konkrétní společnosti.

Projděte si různé kategorie akcií nabízené k obchodování prostřednictvím CFD na obchodní platformě Plus500.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora