Kontrola rizikovosti a typy příkazů

Nákup a prodej za tržní ceny

Zákazníci mohou využít Plus500 k nákupu a prodeji nástrojů CFD za aktuální tržní cenu (v rámci cenového rozpětí, které je nastaveno pro konkrétní nástroj). "Tržní rozpětí" pro každý nástroj CFD je uvedeno ve vyskakovacím okně nákupu / prodeje, které se zobrazí, když kliknete na "koupit" nebo "prodat" na hlavní obrazovce platformy. V Plus500 jsme vytvořili různé "druhy příkazů", které jsou k dispozici na obchodní platformě a pomáhají zákazníkům zvládat rizikovost. Limity jsou užitečné, zejména pokud by z libovolného důvodu došlo k přerušení vašeho internetového připojení.

Stop limit

Příkaz Stop Limit je způsob ochrany vašich zisků, pokud instrument (forex, akcie, komodita nebo index) stoupnou. Příkaz stop limit instruuje Plus500 k prodeji instrument, když a jestliže instrument dosáhne určité ceny.

Stop Loss - (Maximální ztráta)

Příkaz Stop Loss je způsob, jak se chránit před ztrátou, pokud instrument (forex, akcie, komodita nebo index) klesne. Příkaz Stop Loss vydá pokyn systému Plus500 k prodeji instrumentu, pokud tento klesne na určitou cenu.

Když akcie klesnou na tuto cenu, z příkazu Stop Loss se stane tržní příkaz. Tržní příkaz vydá pokyn systému Plus500, aby okamžitě prodal za nejlepší možnou cenu. Na nestálém trhu nemusíte přesně získat cenu, kterou jste chtěli.

Chraňte své zisky
Příkaz Stop Loss se používá na ochranu vašich zisků při stoupajících akciích. Vy se rozhodnete, při jaké ceně chcete instrument zavřít a vydáte pokyn systému Plus500 k uzavření pozice, jestliže bude taková cena dosažena.

Garantovaný stop

Zadání příkazu garantovaný stop stanovuje absolutní limit pro potenciální ztrátu pozice.
I když se nečekaně vytvoří mezera na trhu, pozice bude uzavřena přesně na stanovené ceně bez rizika poklesu.
„Garantovaný stop“ podporují jen některé nástroje; jestliže nástroj garantovaný stop podporuje, uvidíte příslušné zaškrtávací políčko.

Podrobnosti k příkazu „garantovaný stop“:

 • Může být zadán pouze k novému obchodu a nelze jej přidat k existující pozici.
 • Aktivovat a upravovat jej lze pouze tehdy, když je nástroj dostupný a obchoduje se s ním. Jakmile je příkaz aktivní, nelze jej odebrat, lze pouze změnit hodnotu.
 • Nastavení rozsahu příkazu „garantovaný stop“ je nevratné, jakmile je příkaz aktivován, a bude zobrazen před schválením daného příkazu „garantovaný stop“.
 • Musí být přiměřeně vzdálen od aktuální pozice, za niž se nástroj obchoduje.

Příklad:
Google PRODAT/KOUPIT = 498 $/500 $.
Zakoupíte 10 akcií společnosti Google, řekněme, že nastavení rozsahu příkazu „garantovaný stop“ stojí $10.
Garantovaný stop umístíte na 450 $.
Cena akcií společnosti Google klesne na 400 $, vy však opustíte pozici na 450 $, nikoliv na 400 $.

S příkazem „garantovaný stop“: Zisk/ztráta = $4500 - $5000 - $10 [nastavení rozsahu příkazu „garantovaný stop“] = -$510
Bez příkazu garantovaný stop: P&L (zisk a ztráta) = 4000 $ - 5000 $ = - 1000 $

Trailing stop

Funkce Trailing Stop obchodníkům umožňuje zadat příkaz Stop Loss, který se automaticky aktualizuje, aby uzamykal zisky při pohybu trhu ve prospěch obchodníka. Příkaz Trailing Stop lze zadat klepnutím na tlačítko „Pokročilý“ při vytvoření příkazu „Tržní příkaz“.

Existují čtyři způsoby zadání příkazu Stop Loss:

 1. Zadání ceny Trailing Stop Price. Jestliže se například vaše akcie prodávají za 40 USD za kus, můžete zadat příkaz Trailing Stop Loss při 37,50 USD za kus.
 2. Zadání maximální částky ztráty. Systém Plus500 pak vypočítá relevantní Trailing Stop.
 3. Zadání vzdálenost v bodech od aktuální ceny. Plus500 pak vypočítá příslušnou cenu Stop Loss.
 4. Zadání procenta z aktuální ceny. Plus500 pak vypočítá příslušnou cenu Stop Loss.

Příklad Trailing Stop:
12:50 Yahoo se prodává za 45,51 USD / 45,73 USD (Sell/Buy)

12:50 Zadáte tržní příkaz s příkazem Trailing Stop ve výši 50 bodů = 0,5 USD = (-1,1%) pro nákup 100 podílů Yahoo
Koupíte 100 podílů Yahoo za 45,73 USD
Prvotní příkaz stop loss vstoupí do hry, když se Yahoo prodává za 45,01 USD. (45,51 USD – 0,5 USD)

14:05 Ceny Yahoo začínají prudce stoupat a dosáhnou 47,60 USD (nová stop cena se změní na 47,10 USD )

15:10 Ceny Yahoo dále stoupají a dosáhnou 49,75 USD (nová stop cena se změní na 49,25 USD)

16:15 Ceny Yahoo se začnou rychle propadat a dosáhnou 42,51 USD. Protože vaše stop cena byla stanovena na 49,25 USD, Plus500 realizoval příkaz Stop Loss na tomto čísle. Příkaz Stop Loss byl realizován.

Shrnutí zisku: 100*(49,25 USD – 45,73 USD) = 352 USD. (Kdyby nebyl nastaven příkaz Trailing Stop a byl nastaven pouze příkaz Stop Loss, utrpěli byste velkou ztrátu.)

Vstupní příkazy

Vstupní příkazy jsou realizovány ve chvíli, kdy tržní cena dosáhne vámi specifikované ceny a otevře novou pozici. Cena může být nad nebo pod aktuální obchodní cenou.

Existují čtyři typy vstupních příkazů:

 1. Entry-Limit-Buy: počkat, dokud cena neklesne pod aktuální cenu (použití při nákupu).
 2. Entry-Stop-Buy: počkat, dokud cena nestoupne nad aktuální cenu (použití při nákupu).
 3. Entry-Limit-Sell (going short): počkat, dokud cena nestoupne nad aktuální cenu (použití při prodeji).
 4. Entry-Stop-Sell (going short): počkat, dokud cena neklesne pod aktuální cenu (použití při prodeji).

Chcete-li například koupit akcie Google, ale ne dříve, než cena klesne pod 450 USD, je třeba zadat příkaz Entry-Limit-Buy při 450 USD. Jestliže cena na tuto úroveň nikdy neklesne, zůstane příkaz nerealizován, avšak bude nadále aktivní, dokud ho nezrušíte.

Pro vytvoření nového vstupního příkazu s Plus500 jednoduše:
→ Přejděte do hlavní obrazovku platformy
→ Klikněte na "Koupit" nebo "Prodat"
→ Klepněte na „Pokročilý“
→ Vyplňte příslušný vstupní příkaz
→ Klepněte na „Koupit“

Přesun prostředků

Nástroje obchodované na budoucích kontraktech mají datum vypršení. Jakmile bude dosaženo data vypršení, pozice se automaticky přesunou na další kontrakt. Datum a čas přesunu prostředků můžete vidět v detailech každého nástroje.

Jelikož se míra nákupu a prodeje liší mezi kontrakty, Plus500 provede úpravy vašemu jmění pro rozdíl v ceně. To bude znamenat, že se vaše jmění se nezmění a nezískáte/neztratíte z rozdílu ceny mezi starými a novými kontrakty.

Pokud je nová cena vyšší, než stará cena, nákupní pozice obdrží negativní upravení, prodejní pozice obdrží pozitivní upravení. Pokud je nicméně nová cena nižší než stará cena, nákupní pozice obdrží pozitivní upravení, prodejní pozice obdrží negativní upravení.

Navíc mohou být pozice účtované jedním rozložením v čase přesunu prostředků.

Příklad kalkulace úpravy přesunu prostředků:
Držíte pozici NÁKUPU 100 kontraktů Ropy.

Sazba kontraktu ropy v době přesunu prostředků:
Existující sazba nákupního kontraktu = $45.30
Existující sazba prodejního kontraktu = $45.25
Nový sazba nákupního kontraktu = $46.50
Nový sazba prodejního kontraktu = $46.45

Kalkulace úpravy:
Rozdíl nákupní sazby = [Nová sazba prodejního kontraktu] - [Existující sazba prodejního kontraktu] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Úprava nákupní hodnoty = - ([Počet kontraktů] * [Rozdíl nákupní sazby]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Úprava rozložení = [Množství kontraktů] * [Nové rozložení kontraktů] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Úprava celkového nákupu = [Úprava hodnoty nákupu] - [Úprava rozložení] =
- $120 - $5 = - $125

Shrnutí:
Budete stále držet stejnou pozici 100 kontraktů ropy.
Vaše úprava bude -125$.
Vaše jmění zůstane stejné kromě rozšíření 5$.

Kalkulace příkladu výše pro prodejní pozici
Rozdíl sazby prodeje = [Nákupní sazba nového kontraktu] - [Nákupní sazba existujícího kontraktu] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Úprava prodejní hodnoty = [Množství kontraktů] * [Rozdíl prodejní sazby] =
100 * $1.2 = $120
Úprava rozložení = [Množství kontraktů] * [Rozložení nového kontraktu] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Úprava celkového prodeje = [Úpravda prodejní hodnoty] - [Úprava rozložení] = $120 - $5 = $115