Marže

Pákový efekt

Termín pákový efekt se používá, když se malá změna ceny podkladového aktiva CFD zesílí do větší změny tak, aby CFD nabízela "zrychlenou" návratnost. Pákový efekt "10 %" (nebo 1:10) znamená, že pokud se cena podkladového aktiva změní o 1%, cena CFD se změní o 10 %. Obchodní platforma udává pákový efekt na každý nástroj v odkazu "Podrobnosti" souvisejícím s jednotlivými CFD. Pákový efekt, někdy také nazývaný "spekulace na zisk s vypůjčeným kapitálem", je technika, která znásobuje zisky, ale může také znásobit ztráty.

Vezměte prosím na vědomí, že jak se pákový efekt zvyšuje, zvětšují se malé změny cen v podkladovém aktivu a částka marže je pak pravděpodobně ovlivněna stejným způsobem.

Margin call

Úroveň udržovací marže je minimální částka hodnoty majetku, kterou musí zákazník mít k dispozici pro udržení otevřené pozice. Jestliže hodnota vašeho majetku klesne pod minimální částku, nastane tzv. margin call, kdy společnost Plus500 automaticky uzavře všechny otevřené pozice, dokud hodnota vašeho majetku nestoupne opět nad úroveň požadované udržovací marže.

V některých případech nedojde k Vyvolání marže, pokud váš Majetek klesne pod Požadavek marže. Důvodem je, že systém Plus500 může poskytnout obchodníkům určitou další dobu na vložení dalších financí nebo uzavření pozice držitelem účtu. Pokud je tato pozice na konci tohoto klidového období stále otevřena a nedošlo k přidání financí na účet, bude jedna nebo více pozic uzavřena za dostupnou cenu, která je na naší platformě v tuto dobu k dispozici.

Příklad toho, jak by mělo dojít k vydání příkazu Margin Call:

Zaregistrovali jste se a vložili 600 USD prostřednictvím kreditní karty

 • Zůstatek: 600 USD (Vklady - výdaje + zisk/ztráta ze zavřených pozic)
 • Dostupný zůstatek: 600 USD (Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic - počáteční marže)
 • Zisk/ztráta = 0 USD (celkový zisk a ztráta ze všech otevřených pozic včetně denních příplatků)
 • Jmění: 600 USD (zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic)

11:30 - koupíte 10 akcií Google (CFD) za 540,00 USD
Celková částka vašeho nákupu je: 10*540 USD = 5400 USD
Počáteční marže potřebná pro 10 akcií Google je 10%: 540 USD
Udržovací marže potřebná pro udržení 10 Google akcií je 5 %: 270 USD

Pokud vaše jmění klesne pod 270 USD, obdržíte upozornění Margin Call. Plus500 zlikviduje vaše otevřené pozice.

 • Zůstatek: 600 USD.
 • Dostupný zůstatek poté, co jste koupili akcie Google je: 60 USD (600 USD - 10%*5400 USD)
 • Zisk/ztráta = $0
 • Jmění: 600 USD (600 USD + 0 USD)

12.15 - Akcie Google klesnou na 520 USD

 • Zůstatek: 600 USD
 • Dostupný zůstatek: 0 USD (600 USD - 10%*5400 USD + 10*(520 USD - 540 USD))
 • Zisk/ztráta = -200 USD (10*520 USD - 10*540 USD)
 • 'Jmění je 400 USD (-200 USD + 600 USD)

13:10 - Akcie Google klesnou na 490 USD. Obdržíte upozornění Margin Call a Plus500 likviduje vaši pozici.

 • Zůstatek: 600 USD
 • Dostupný zůstatek: 0 USD (600 USD - 10%*5400 USD + 10*(490 USD - 540 USD))
 • Zisk/ztráta = -500 USD (10*490 USD - 10*540 USD)
 • Jmění: 100 USD (-500 USD + 600 USD)

Důvod pro výzvu Margin Call je, protože vaše jmění činí 100 USD a vy potřebujete 270 USD pro udržení otevřené pozice 10 akcií Google. Systém Plus500 proto likvidoval vaši pozici. Váš aktuální zůstatek je:

 • Zůstatek: 100 USD (Zůstatek se změní pouze při zavření pozice nebo výběru finančních prostředků).
 • Dostupný zůstatek: 100 USD (Vklady - výběry + zisk/ztráta ze zavřených pozic)
 • Zisk/ztráta = 0 USD (žádné otevřené pozice)
 • Jmění: 100 USD (Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic)

Počáteční marže

Aby bylo lze otevřít novou pozici, musí dostupné jmění na účtu přesahovat požadovanou úroveň počáteční marže. Požadovaná úroveň počáteční marže je specifická pro každý finanční instrument.

Pro zobrazení úrovně počáteční marže pro konkrétní instrument přejděte na hlavní obrazovku obchodní platformy Plus500, vyberte instrument, který chcete zobrazit a klepněte na „Podrobnosti“ na konci pravé strany obrazovky. Zobrazí se překryvné okno a úroveň počáteční marže se ukáže v pravém horním rohu okna.

Udržovací marže

Abyste udrželi novou pozici otevřenou, musíte zajistit, že dostupné jmění na účtu přesahuje úroveň udržovací marže. Požadavky na úroveň udržovací marže jsou specifické pro každý finanční instrument.

Pro zobrazení Udržovací marže pro konkrétní instrument přejděte na hlavní obrazovku obchodní platformy Plus500, vyberte instrument, který chcete zobrazit, a klepněte na „Detaily“ v pravé straně obrazovky. Zobrazí se překryvné okno a úroveň Udržovací marže se zobrazí v pravém horním rohu okna.

Bezpečnostní opatření

Pokud by nebyla k dispozici doplňková marže jako bezpečnostní opatření, pozice se uzavřou, aby se zabránilo zadlužení zákazníků.