Poplatky

Pouze rozpětí

Narozdíl od jiných poskytovatelů služeb, kteří také účtují provize z každého obchodu, Plus500 vyjednávací provize neúčtuje.

Příplatek

Jestliže budete držet pozici otevřenou po uzavření obchodování až do následujícího obchodního dne, technicky to znamená držení přes noc, a to musí být financováno. Finanční příplatek se buď přičte (pro krátké pozice) k vašemu účtu nebo odečte (pro dlouhé pozice) z vašeho účtu, aby byly kryty přínosy / náklady souvisejícího financování. Čas na příplatek (doba zavření trhu) je pro každý nástroj uvedena v kartě Podrobnosti.

Chcete-li zobrazit financování příplatku a "% za den" pro konkrétní nástroj, přejděte na hlavní obrazovku platformy, zvolte požadovaný nástroj a stiskněte tlačítko na konci pravé strany řádku.

Poznámka: jestliže je pozice otevřena v pátek a držena přes noc až do následujícího pondělí, dalšího obchodního dne, je částka přičtená k účtu nebo odečtená z účtu jakožto financování příplatku obvykle trojnásobkem denní částky, aby se pokrylo celé víkendové období.

Poplatek za nečinnost

Pokud nebudete obchodní platformu aktivně používat po dobu, jež je uvedena v uživatelské smlouvě, bude vám naúčtován poplatek ve výši až 10 USD. Kompenzujeme tím náklady na zajištění dostupnosti služby, i když není využívána.

* Pro další informace o poplatcích se podívejte na Pravidla pro uživatele