Zůstatky účtů

Zůstatek: Vklady - Výběry+ P&L zavřených pozic. Nezahrnuje zisk/ztrátu z aktuálně otevřených pozic

Dostupný zůstatek: Částka, která je k dispozici. Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic - počáteční marže

Zisk/ztráta: Zisk a ztráta ze všech otevřených pozic (Zisk + ztráta + denní přirážka * počet dní)

Jmění: Aktuální hodnota účtu. Zůstatek + ∑ zisků/ztrát

Příklad zůstatku účtu:
Přihlásili jste se a vložili 1000 USD kreditní kartou

 • Zůstatek: 1000 USD. (Vklady - výběry + zisk/ztráta ze zavřených pozic)
 • Zisk/ztráta = 0 USD. (Celkový zisk a ztráta ze všech otevřených pozic včetně denních přirážek)
 • Dostupný zůstatek: 1000 USD (Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic - počáteční marže)
 • Jmění: 1000 USD (Zůstatek + zisk/ztráta z otevřených pozic)

13:00 - Nakoupíte 100 barelů ropy za tržní cenu 60 USD s příkazem Take Profit, když ropa dosáhne 66 USD.
Celková částka vašeho nákupu je: 100*60 USD = 6000 USD
Počáteční marže potřebná pro ropu je 10 %: 600 USD
Udržovací marže nutná pro udržení pozice ropy je 5 %: 300 USD

Pokud vaše jmění klesne pod 300 USD, obdržíte výzvu Margin Call (doplnění prostředků na účtu).

 • Zůstatek: 1000 USD
 • Zisk/ztráta = 0 (rozpětí ropy je obvykle 5 centů, takže váš zisk/ztráta by byl 5 USD)
 • Dostupný zůstatek po nákupu ropy je: 400 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD = 400 USD).
 • Jmění je 1000 USD (1000 USD + 0 USD).

14:05 - Ropa vyskočí na 64 USD .

 • Zůstatek: 1000 USD
 • Zisk/ztráta: +400 USD. (100*64 USD -100*60 USD)
 • Dostupný zůstatek: 800 USD (1000 USD- 10%*6000 USD + 400 USD = 800 USD).
 • Jmění: 1400 USD (1000 USD + 400 USD).

14:15 -Ropa vyskočí na 66 USD - Zůstatek před realizací příkazu Take Profit.

 • Zůstatek: 1000 USD
 • Zisk/ztráta: +600 USD (100*66 USD -100*60 USD)
 • Dostupný zůstatek: 1000 USD (1000 USD - 10%*6000 USD + 600 USD = 1000 USD)
 • Jmění: 1600 USD (1000 USD + 600 USD)

14:15 - Dojde k realizaci vašeho příkazu Take Profit. Na tomto obchodě vyděláte 600 USD.

 • Zůstatek: 1600 USD
 • Zisk/ztráta: 0. (žádné otevřené pozice)
 • Dostupný zůstatek: 1600 USD
 • Jmění: 1600 USD