Obchodní podmínky a dohody

 • Uživatelská smlouva

  Smlouva, kterou se řídí vztah mezi uživatelem (klientem) a společností obsahující všechny podmínky týkající se používání obchodních služeb nabízených společností Plus500CY.

 • Oznámení o možných rizicích

  Naše oznámení o možných rizicích poskytuje klientům informace o rizicích spojených s CFD, ale nemůže vysvětlit všechna rizika, ani jakým způsobem se týkají osobních okolností klienta. Je důležité, aby naši klienti plně chápali možná rizika předtím, než s námi vstoupí do obchodního vztahu.

 • Zásady zabezpečení soukromí

  Naše politika řízení a ochrany osobních informací klientů a používání a správy cookies.

 • Podmínky používání webových stránek

  Váš přístup k těmto webovým stránkách podléhá našim obchodním podmínkám a dalším prohlášením a oznámením.

 • Postupy při střetu zájmů

  Naše politika týkající se monitoringu a řízení potenciálních konfliktů zájmů v rámci společnosti Plus500CY, mezi společností Plus500CY a jejími klienty a mezi klienty Plus500CY navzájem. Naším cílem je prosazovat nejlepší zájmy našich klientů.

 • Politika realizace příkazů

  Naše politika týkající se nabízení „nejlepšího zpracování“ při provádění příkazů jménem klientů; společnost Plus500CY podniká zodpovědné kroky, aby dosáhla nejlepších možných výsledků pro své klienty. Při provádění příkazů je naší povinností obchodovat čestně, férově a profesionálně a jednat ve vašem nejlepším zájmu.

 • Politika AML (boj proti praní špinavých peněz)

  Tato politika podrobně popisuje systémy a postupy zavedených proto, aby se zajistilo, že naše podnikání není používáno pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Tyto procesy zahrnují identifikaci zákazníka a kontroly v rámci procesu due diligence, které provádíme k ověření údajů našich klientů.

 • Kompenzační fond investorů

  Společnost Plus500CY je členem Kompenzačního fondu investorů („ICF“), který poskytuje kompenzace oprávněným drobným klientům v případech, kdy je kyperská investiční firma neschopna plnit své závazky vůči svým klientům.

 • Informace o společnosti

  Licenční informace a kontaktní údaje Plus500CY Ltd.