Co je rozložení?

Rozložení může být spočítáno odečtením prodejní ceny od nákupní ceny nástroje a může se změnit, zatímco je vaše pozice otevřená. Plus500 nabízí pro své nástroje fixní nebo dynamické rozpětí. Dynamické rozpětí je neustále upravováno v závislosti na rozpětí trhu během doby, kdy je pozice otevřená. Zatímco fixní rozpětí se v čase a během běžných výkyvů trhu nemění, když je pozice otevřená. Nicméně v případě neobvyklých tržních podmínek se může fixní rozpětí změnit na novou fixní úroveň, která bude odrážet dané tržní podmínky.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte nás!
E-mailem

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 80,5% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.