Úvod do CFD

Produkty s názvem Rozdílové smlouvy ("CFD") byly vyvinuty, aby si zákazníci mohli užívat výhod vlastnictví akcie, indexu, ETF, forexu či komoditní pozice, aniž by museli fyzicky vlastnit samotný podkladový nástroj. Zákazník uzavře smlouvu o CFD za nabídkovou cenu. Rozdíl mezi touto cenou a cenou, kdy se pozice uzavře, se vypořádá v hotovosti, a tak vzniká i název "Smlouva o rozdílu" neboli CFD.

Upozorňujeme, že obchodováním s CFD může zákazník ztratit veškerý kapitál. Mějte na paměti veškerá s tím spjatá rizika.

S CFD mohou zákazníci nakoupit a pozici později uzavřít prodejem. Alternativně mohou zákazníci prodat a pozici později uzavřít koupí. Prodej za vyšší / nižší cenu, než je kupní cena, odpovídajícím způsobem vynese zisk / přinese ztrátu.

Popularita CFD během posledních několika let rostla a věříme, že se CFD stále více stávají preferovaným způsobem obchodování na finančních trzích.

CFD fungují takto: namísto nákupu 1000 akcií společnosti Microsoft od obchodníka s cennými papíry si může zákazník zakoupit 1000 CFD společnosti Microsoft na obchodní platformě Plus500. Vzestup ceny akcie Microsoftu o 5 dolarů by zákazníkovi CFD přinesl 5000 dolarů zisku, stejně jako kdyby koupil skutečné akcie obchodované na burze.

Pluss500 nabízí CFD na poplární finanční nástroje. Mezi další výhody patří nulové poplatky za směnu a nulové kolkovné. Eliminují se četné neefektivnosti vznikající při obchodování podkladových akcií na burze. Opadají činnosti zajišťované makléřem, tedy náklady a zpoždění fyzického dodání akcií, jejich registrace a jakékoliv jejich držení nebo uložení v úschově. Další velkou výhodou obchodování s CFD je to, že zákazníci mohou obchodovat s marží s využitím pákového efektu. CFD obchodování znamená, že zákazníci mohou obchodovat portfolio akcií, indexů nebo komodit bez nutnosti vázat velké množství kapitálu. Na příkladu výše si ukážeme, že zákazník nakupující akcie za 50000 dolarů bude požádán pouze o 1000 dolarů počáteční marže za ekvivalentní portfolio CFD.

Veškeré finanční nároky, jako jsou dividendy, jsou upraveny v hotovosti a jdou přímo na účet držitele CFD. Nicméně hlasovací práva dostupná pro držitele kapitálového podílu nejsou k dispozici pro držitele ekvivalentní CFD.

Úplné informace o našich postupech pro výkon příkazů najdete na této adrese odkazu.